shell脚本中多个函数依次执行(示例代码)

栏目: Web · 发布时间: 2021-01-25

来源:cnblogs.com

简介  这篇文章主要介绍了shell脚本中多个函数依次执行(示例代码)以及相关的经验技巧,文章约1160字,浏览量165,点赞数8,值得参考!

cat >> 1.sh  << EOF
#!/bin/bash
function func1 {
  echo "func1"
}


function func2 {
  echo "func2"
}


function func3 {
  echo "func3"
}

func1
func2
func3

EOF

 


以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,版权归原作者或者来源机构所有,感谢作者,如果未能解决你的问题,请参考以下文章。

Linux操作系统Shell(示例代码)

Linux——shell脚本编程2(示例代码)

Shell脚本应用(shell脚本基础与shell变量)(示例代码)

shell脚本 循环(示例代码)

shell 脚本常用调试方法(示例代码)